Ongevalsaangifte Ethias

De aangifte van een ongeval moet steeds zo snel mogelijk (binnen de 5 dagen) gebeuren.
Dat kan per post met het klassieke aangifteformulier aan Sporta of via het secretariaat die het dan in orde brengt.

Aangifteformulier

Klik hier om het aangifteformulier te downloaden

Stappenplan schriftelijke aangifte

 1. De clubbestuurder vervolledigt het aangifteformulier dat de geneesheer en het slachtoffer na het ongeval invulden en stuurt het binnen de vijf dagen op naar: Sporta-federatie vzw, Boomgaardstraat 22 bus 50, 2600 Berchem.
 2. Sporta-federatie kijkt die aangifteformulieren na en stuurt ze wekelijks door naar Ethias.
 3. Het slachtoffer ontvangt een schriftelijke bevestiging van Sporta met de mededeling dat het dossier is overgemaakt aan Ethias en dat er binnen afzienbare tijd een dossiernummer en -verantwoordelijke zal worden toegekend.
 4. Ethias stuurt daarna op haar beurt een ontvangstmelding naar het slachtoffer met toekenning van een dossiernummer en -verantwoordelijke, een korte samenvatting van de waarborgen en een genezingsattest.
  Aangezien die aangifte niet via Extranet werd doorgegeven kan de clubbestuurder het dossier niet online consulteren.
 5. Het slachtoffer gaat met de rekeningen van dokter, apotheker, kinesist, ziekenhuis,… naar het ziekenfonds.
  Zij zorgen voor een eerste terugbetaling en maken een verschilstaat op (‘Kwijtschrift Geneeskundige Verstrekkingen’).
 6. Vervolgens stuurt het slachtoffer de stavingsstukken en verschilstaten van het ziekenfonds naar Ethias (met vermelding van het dossiernummer en rekeningnummer).
 7. Ethias betaalt de behandelingskosten rechtstreeks aan het slachtoffer terug.

Agenda