Hoe word ik sponsor?
Zoals elke tennisclub heeft MTC ook zijn jaarlijks terugkomende onkosten zoals, de aanleg en onderhoud van de tennisterreinen, herstellingen, elektriciteits- en verwarmingskosten,verfraaiing en hernieuwing van onze chalet enz...
Zonder sponsors is het dus moeilijk onze club levendig te houden.
Beste leden en sympathisanten, indien uzelf of iemand uit uw kennissen- of vriendenkring moest kennen die hiervoor interesse heeft gelieve dit door te geven aan de verantwoordelijke.
Wij rekenen hiervoor op jullie steun!
Voor meer info kan u contact opnemen met  :
Pieter Cole  - Telefoon:  0475/63 52 38  of via mail pieter.cole1@gmail.com