Formulier mutualiteit downloaden

Voortaan hoef je geen attesten van jouw mutualiteit, die je recht geven op
tussenkomst in lidmaatschap van een sportclub, meer ter ondertekening
binnen te brengen. Je kan ze voortaan online afdrukken; deze formulieren
zijn door ons secretariaat reeds ondertekend en moeten alleen nog van een
klever van jouw ziekenfonds worden voorzien.

  1. Ga naar: www.tennisvlaanderen.be
  2. Inloggen (rechter bovenhoek) met lidnummer of email & wachtwoord
  3. Je komt automatisch op je ‘Spelersdashboard’ terecht
  4. Scrol naar beneden tot je ‘Clubabonnementen’ ziet
  5. Klik voor het seizoen waarvoor je een attest wil afdrukken in de kolom
    ‘attest mutualiteit’ op ‘bekijk attest
  6. Druk het ondertekende attest af, voorzie het van een klever van je
    ziekenfonds en dien het in bij jouw mutualiteit

Ongeval tijdens het sporten ?

De aangifte moet gebeuren door een clubbestuurder. Contacteer bij een sportongeval dus je clubbestuur via info@merksemse-tc.be

Alle info omtrent verzekerde risico’s kan u vinden via deze link : https://www.tennisvlaanderen.be/sportverzekering